Transliteracija: Ćirilica

ABECEDAABCČĆDĐEFGHIJKLLjMNNjOPRSŠTUVZŽ<=>VIJEK
LatinicaabcčćdđefghijklljmnnjoprsštuvzžLTR16
Ćirilicaабцчћдџђефгхиј клљмнњопрсштувзжLTR14
* U UNICODE nema znaka za Đ u Bosančici pa je upotrijebljen isti znak kao za Ć posto mu je najslicniji (za ilustraciju transkripcije).
** Projekat je tu toku i bit ce izmjena i dopuna jer se trebaju ispraviti transliteracije za dupla slova Dž, Lj, Nj (uskoro...).
Tekst Latinice: PONOVO

Napišite Latinični Tekst Lijevo (copy/paste)

PRIMJER:
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Ćirilica | Ћирилица

PRIMJER:

Ćirilica je pismo kojim se koristi sedam slavenskih jezika (ruski, ukrajinski, bjeloruski, makedonski, bugarski te srpski i bosanski, koji ravnopravno koriste i latinicu), kao i veći broj drugih jezika bivšeg Sovjetskog Saveza, Azije i istočne Evrope.


Ћирилица је писмо којим се користи седам славенских језика (руски, украјински, бјелоруски, македонски, бугарски те српски и босански, који равноправно користе и латиницу), као и већи број других језика бившег Совјетског Савеза, Азије и источне Европе.