Transliteracija: Arebica | Arabica

ABECEDAABCČĆDĐEFGHIJKLLjMNNjOPRSŠTUVZŽ<=>VIJEK
LatinicaabcčćdđefghijklljmnnjoprsštuvzžLTR16
Arebicaآبڄچݘدجژجئه‌فغحاىيقلڵيمنںٛيۉݒرسشتۆوزژRTL16
* U UNICODE nema znaka za Đ u Bosančici pa je upotrijebljen isti znak kao za Ć posto mu je najslicniji (za ilustraciju transkripcije).
** Projekat je tu toku i bit ce izmjena i dopuna jer se trebaju ispraviti transliteracije za dupla slova Dž, Lj, Nj (uskoro...).
Tekst Latinice: PONOVO

Napišite Latinični Tekst Lijevo (copy/paste)

PRIMJER:
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Arebica | Arabica | آرئه‌باىڄآ

PRIMJER:

Arebica je nastala ulaskom Bosne u osmanlijsko-islamski civilizacijski i kulturni krug. U periodu od 15. do 20. vijeka u Bosni je na bazi ovoga pisma nastala jedna specifična naporedna pismenost spram pismenosti na bosančici. Bošnjaci, koji su prakticirali islam kao vjeru, moral i kulturu, proizveli su arebicu - arapsko pismo prilagođeno fonetskom sistemu bosanskog jezika. Na ovom pismu je nastala jedna neobična, bogata duhom i umjetnošću, književnost, nazvana alhamijado književnost.


آرئه‌باىڄآ يئه‌ نآستآلآ ۆلآسقۉم بۉسنئه‌ ۆ ۉسمآنلاىيسقۉ-اىسلآمسقاى ڄاىواىلاىزآڄاىيسقاى اى قۆلتۆرناى قرۆغ. ۆ ݒئه‌راىۉدۆ ۉد 15. دۉ 20. واىيئه‌قآ ۆ بۉسناى يئه‌ نآ بآزاى ۉوۉغآ ݒاىسمآ نآستآلآ يئه‌دنآ سݒئه‌ڄاىفاىچنآ نآݒۉرئه‌دنآ ݒاىسمئه‌نۉست سݒرآم ݒاىسمئه‌نۉستاى نآ بۉسآنچاىڄاى. بۉشںٛيآڄاى, قۉياى سۆ ݒرآقتاىڄاىرآلاى اىسلآم قآۉ ويئه‌رۆ, مۉرآل اى قۆلتۆرۆ, ݒرۉاىزوئه‌لاى سۆ آرئه‌باىڄۆ - آرآݒسقۉ ݒاىسمۉ ݒراىلآغۉجئه‌نۉ فۉنئه‌تسقۉم ساىستئه‌مۆ بۉسآنسقۉغ يئه‌زاىقآ. نآ ۉوۉم ݒاىسمۆ يئه‌ نآستآلآ يئه‌دنآ نئه‌ۉباىچنآ, بۉغآتآ دۆحۉم اى ۆميئه‌تنۉشݘۆ, قںٛياىژئه‌ونۉست, نآزوآنآ آلحآماىيآدۉ قںٛياىژئه‌ونۉست.